Instagram

Polityka ochrony informacji

» 1. Warunki wstępne, definicja Użytkownika
StudioFotoA udostępnia swoje wybrane usługi za pośrednictwem stron internetowych w domenie studiofotoa.pl oraz innych wchodzących w skład portalu studiofotoa.pl, który jest własnością StudioFotoA. Wszelkie odwołania w niniejszym tekście do StudioFotoA oznaczają albo portal https://www.studiofotoa.pl albo markę StudioFotoA, będącą własnością StudioFotoA Dariusz Moryń, nie posiada osobowości prawnej i wszelkie odwołania w niniejszym tekście oraz innych dokumentach na stronach StudioFotoA lub innych witrynach należących do StudioFotoA mówiące o jej obowiązkach, prawach lub innych czynnościach prawnych wskazują na Laboratorium Fotografii Cyfrowej StudioFotoA. Regulamin Ochrony Danych Osobowych może się zmienić, jednak zawsze obowiązująca wersja tego dokumentu jest dostępna pod tym adresem . StudioFotoA nie jest zobowiązany do każdorazowego informowania użytkowników gdy dojdzie do zmiany tychże warunków użytkowania portalu.  Użytkownikami portalu studiofotoa.pl są osoby korzystające z jej zasobów za pośrednictwem Internetu określane dalej jako użytkownicy.

 

» 2. Informacje ogólne
Niniejszy Regulamin ochrony danych osobowych portalu StudioFotoA odnosi się wyłącznie do informacji zbieranych za pośrednictwem portalu StudioFotoA, opisuje zasady gromadzenia dostarczonych przez użytkowników portalu StudioFotoA danych i zawiera warunki, na których dane te będą przez StudioFotoA wykorzystywane i przetwarzane. Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem portalu jest StudioFotoA z siedzibą w Radzionkowie ul.Św.Wojciecha 37. 

Dane zebrane za pośrednictwem portalu StudioFotoA nie będą ujawniane jakiejkolwiek osobie lub firmie trzeciej bez zgody użytkownika, którego dotyczą, z wyjątkiem przypadków gdy jest to przewidziane w niniejszym Regulaminie ochrony danych osobowych.StudioFotoA zastrzega sobie prawo do wyjawienia w dowolnym momencie informacji o użytkownikach, w tym także w powiązaniu z innymi danymi gromadzonymi za pośrednictwem portalu, jeśli będzie to konieczne w celu wypełnienia i stosowania się do przepisów obowiązującego prawa, orzeczeń sądowych lub administracyjnych, nakładających na StudioFotoA taki obowiązek.

 

» 3. Rodzaj zbieranych informacji i cele ich gromadzenia
Podczas rejestracji na portalu fotonet.info użytkownik wypełnia specjalny formularz rejestracyjny, zawierający podstawowe zapytania o imię i nazwisko, adres e-mail użytkownika. Dane te muszą zostać wpisane, bez ich podania rejestracja użytkownika nie dojdzie do skutku. Rejestracja nie jest obowiązkowa lecz jej przeprowadzenie przez użytkownika umożliwia mu dostęp do serwisów, do których poprawnego działania jest ona konieczna. Informacje podane w formularzu są przez StudioFotoA wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez portal treści do ich potrzeb i zainteresowań. Ponadto dane te wykorzystywane będą w celu przesyłania użytkownikom informacji o portalu, promocjach i wydarzeniach, które zdaniem StudioFotoA mogą użytkownika zainteresować. 

Użytkownicy mogą także wypełnić ankietę, która pojawi się na ostatnim etapie procesu rejestracji. Zawiera ona m.in. zapytania o wiek, płeć, zainteresowania. Podanie tych informacji poprzez zaznaczenie odpowiednich pól ankiety jest dobrowolne, lecz ich podanie pozwoli StudioFotoA na zaoferowanie na portalu treści odpowiadających oczekiwaniom użytkowników. 

Cookies. StudioFotoA używa cookies, tj. niewielkich informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera / tego samego profilu przeglądarki, jako automatyczne mechanizmy identyfikacji użytkowników łączących się z portalem studiofotoa.pl. Cookies wykorzystywane są przez StudioFotoA w celu dostarczania użytkownikom spersonalizowanych usług i treści dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w dostępie do spersonalizowanej wersji portalu. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników. Niektórzy z partnerów handlowych StudioFotoA, na przykład ogłoszeniodawcy, mogą zamieszczać za pośrednictwem portalu StudioFotoA na komputerach użytkowników znaczniki cookies, nad którymi StudioFotoA nie będzie mieć kontroli ani do których nie będzie mieć dostępu. 

Rejestracja adresów IP. Informacje zawarte w logach systemowych serwerów StudioFotoA, w tym adresy IP użytkowników, są przez StudioFotoA wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Adresy IP nie są jednak nigdy łączone z danymi osobowymi użytkowników.

 

» 4. Przekazywanie danych
W celu dostarczania użytkownikom poszczególnych usług za pośrednictwem portalu fotonet.info może zdecydować się na współpracę z innymi podmiotami, którym konieczne będzie przekazanie danych użytkowników w celu prawidłowego wykonania usługi. Ponadto, StudioFotoA może przekazywać ogólne scalone dane demograficzne i statystyczne swoim partnerom handlowym, ogłoszeniodawcom oraz spółkom z grupy kapitałowej StudioFotoA. Informacje przekazane w ten sposób nie będą jednak umożliwiały ujawnienia tożsamości pojedynczego użytkownika.

 

» 5. Zabezpieczanie danych osobowych użytkowników
StudioFotoA stosuje wiele powszechnych zabezpieczeń danych osobowych użytkowników, od kontroli fizycznej do zabezpieczeń systemowych. Dane te przechowywane są i przetwarzane przez StudioFotoA z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Dostęp do informacji o użytkownikach mają wyłącznie ci pracownicy StudioFotoA, dla których dostęp ten jest konieczny w celu prawidłowego wykonania usług na rzecz tych użytkowników lub wykonywania obowiązków służbowych. Wszyscy ci pracownicy znają i stosują zasady bezpieczeństwa i ochrony prywatności związane z gromadzonymi za pośrednictwem portalu danymi osobowymi użytkowników. Wszyscy podwykonawcy, agenci i przedstawiciele StudioFotoA, którzy muszą mieć dostęp do takich informacji, musza zachować poufność takich informacji i spełniać te same wymogi bezpieczeństwa, które obowiązują w odniesieniu do pracowników StudioFotoA.

 

» 6. Powiadamianie o zmianach w danych osobowych
W przypadku zmiany danych osobowych, konieczności ich poprawy, aktualizacji lub usunięcia, użytkownik może to zrobić za pośrednictwem tego adresu . Użytkownik może także skontaktować się w tym celu bezpośrednio z Administratorem danych, jak również w celu otrzymania informacji, w jaki sposób jego dane są aktualnie przetwarzane, za pośrednictwem adresu e-mail sklep@studiofotoa.pl

 

» 7. Zawiadamianie o zmianach polityki prywatności
W przypadku zmiany zasad polityki prywatności informacja o takiej zmianie umieszczona zostanie na stronie głównej portalu fotonet.info. Jeżeli w wyniku takiej zmiany dane podane przez użytkownika miałyby być wykorzystane w sposób odmienny niż ten, o którym użytkownik został powiadomiony w trakcie ich zbierania, użytkownik zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną. W przypadku otrzymania informacji, że użytkownik nie zgadza się na wykorzystanie jego danych w opisany sposób, dane te przetwarzane będą wyłącznie w dotychczasowy sposób.
DANE FIRMY:
adres

Adres:  ul.Św.Wojciech 37

         41-922 Radzionków

telefon

telefon:  507926348

mail

e-mail:  firma@studiofotoa.pl

INFORMACJE:

KOMUNIA OFERTA